Общи условия за ползване на електронният магазин www.introlight.bg

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Интро Лайт” ООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.introlight.bg. Потребителя се съгласява изцяло да приеме и спазва настоящите Общи условия.

Дефиниции

“НИЕ”, “Интро Лайт”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “Интро Лайт” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Г.Бенковски 54

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201098106

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

“САЙТ” – означава уеб сайта находящ се на www.introlight.bg

“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.introlight.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

"БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция

“ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. При регистрация полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като Интро Лайт ООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Интро Лайт ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

Поръчки

Поръчки могат да правят само пълнолетни потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

1.Пощенски паричен превод - плащане на куриер на СПИДИ АД при доставка.

При покупка на артикул от сайта и избран метод за плащане "Пощенски паричен превод", вие заплащате стойността на поръчката в брой на куриера при предаване на пратката и получавате разписка за събран пощенски паричен превод, която заменя касовия бон.

При покупка с фактура, разписката за събран ППП трябва да бъде прикрепена задължително към фактурата.

2. Банков превод.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Интро Лайт, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “Пощенски паричен превод” при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока с дължимата за нея продажна цена и дължимата сума по доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка).

За поръчки на стойност над 500 лв. с ДДС и избран метод на плащане "Пощенски паричен превод", Интро Лайт ООД си запазва правото да поиска до 50% авансово плащане от клиента.

Цената на доставката е фиксирана.

При поръчка до 99.99 лв. с ДДС - цена за доставка 7.50 лв. с ДДС.

При поръчка от 100.00лв. до 199.99лв. с ДДС - цена за доставка 6.50 лв. с ДДС.

При поръчка от 200.00лв. с ДДС - безплатна доставка.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Интро лайт и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Интро Лайт ООД.

Доставка на поръчана стока. Срокове на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма СПИДИ АД. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки налични на склад в България са 3 работни дни, като сроковете за доставка на всички продукти налични на склад извън България се договарят допълнително.

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

1. За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

2. За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Интро Лайт и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Интро лайт и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Интро Лайт задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Цената на доставката е фиксирана.

При поръчка до 99.99 лв. с ДДС - цена за доставка 7.50 лв. с ДДС.

При поръчка от 100.00лв. до 199.99лв. с ДДС - цена за доставка 6.50 лв. с ДДС.

При поръчка от 200.00лв. с ДДС - безплатна доставка.

ВАЖНО!

Всички поръчки се доставят с включена застраховка срещу увреждане при транспортиране.

При доставка на пратката клиентът е длъжен да заплати пълната стойност на поръчката с включен транспорт, след което да я провери за увреждания.

При констатиране на увреждане клиентът е длъжен да попълни двустранен протокол за увреждане пред куриера извършил доставката и да му върне поръчката.

Претенции за увредена при транспорт поръчка без попълнен двустранен протокол и след полагане от страна на клиента на подпис пред куриера, че е получил пратката без възражения няма да бъдат удовлетворявани.

Интро Лайт ООД се задължава да изпрати повторно увредения/увредените при доставката продукт/продукти или ако клиентът не е съгласен да възстанови заплатената сума до 3 работни дни след получаване на двустранният протокол за увредена пратка от страна на Спиди АД.

Правила за връщане на продукти и възтановяване на суми

Моля, убедете се че сте проверили състоянието на вашата поръчка при доставката. Всички поръчки се доставят с включена застраховка срещу увреждане при транспорт. Ако срещате затруднения или имате проблем с доставката Ви молим да ни се обадите незабавно на посочените телефони или да ни пишете на [email protected]

Връщане и възстановяване на плащане.

Ще приемаме обратно върнатите продукти единствено и само ако са неупотребявани, пакетирани са в оригиналната опаковка, в която са доставени и сме били уведомени не по-късно от 14 дни след получавани на поръчката писмено на [email protected]. Моля обърнете внимание, че връщане на поръчка за възстановяване на заплатените суми или за замяна няма да бъде приемано ако сме уведомени след изтичане на 14 дни от получаването на същата. Уведомяване по телефона не се приема в никой от случаите.

Процедура за връщане на закупени продукти

Трябва в периода от 14 дни (включително) от извършване на доставката да ни информирате за вашето желание да върнете закупени от нас продукт или продукти посочвайки всички по-долу изброени детайли на и-мейл [email protected]. Моля обърнете внимание, че заявка за връщане или замяна няма да бъде приемана по телефона.

Следната информация трябва задължително да бъде посочена

        - Име и Фамилия на лицето извършило поръчката

         - Номер на поръчката

         - Адрес

         - И-мейл адрес

         - Телефонен номер за връзка

         - Дата на извършване на поръчката

         - Дата на извършване на доставката

         - Броя закупени продукти, които искате да върнете

         - Артикулни номера на продуктите (ако са налични)

         - Причина поради, която искате да направите връщане

         - Дали желаете да ви бъде възстановена заплатената сума или желаете замяна

Моля изчакайте Отдел "Продажби" да се свърже с вас. Наш служител ще се свърже с вас с отговор на вашата заявка в рамките на 48 часа.                       

Молим Ви да обърнете внимание, че след получаване на потвърждение за връщане на закупени от нас продукти същите следва да бъдат върнати в състоянието, в което са били доставени с включена клауза "Застраховка срещу увреждане при транспортиране". Върнати продукти без включена "Застраховка срещу увреждане при транспортиране" няма да бъдат приемани от нас. Молим Ви при връщане да добавите копие от платежният документ, който сме Ви изпратили с поръчаните от вас продукти.

Моля обърнете внимание, че върнати продукти преди да сте получили потвърждение от наша страна за това, няма да бъдат приемани.

Всички нежелани продукти следва да бъдат върнати за сметка на клиента по СПИДИ АД с включена застраховка срещу увреждане за сметка на клиента.

Адресът на Интро Лайт ООД за връщане на закупени стоки и продукт е:

Варна

бул. "Трети март"

КООП Търговия, Склад 13

телефон: +359 882 694-704

Всички върнати продукти ще бъдат проверени, че не са били инсталирани, използвани, опаковката с която са били доставени е ненарушена, всички стикери и етикети са в комплекта, няма липсващи части, елементи и детайли и е в състояние за последваща продажба.

Интро Лайт ООД ще Ви предложи замяна за други продукти или пълно възстановяване на платената сума. Възстановяването на сумите по закупени продукти се осъществява в рамките на 14 дни по банкова сметка посочена от клиента. Ако искате замяна за друг продукт или продукти е възможно да бъде начислена такса за доставка.

Връщане на дефектни продукти

Моля убедете се, че продуктите от вашата поръчка са изправни и работят възможно най-скоро от момента на тяхното получаване и в случай, че констатирате проблем да ни уведомите незабавно на и-мейл [email protected]. Обърнете внимание, че рекламация по телефона няма да бъде приемана.

Ако е констатирана техническа неизправност Интро Лайт ООД може да предложи една от следните опции:

              - Да изпрати резервна част или части

              - Да замени дефектния продукт или продукти

              - Да възстанови стойността на дефектният продукт или продукти

Повечето предлагани от Интро Лайт ООД продукти имат 2 години търговска гаранция (консумативите не са включени в това условие).

Разходите по изпращането до Интро Лайт ООД на продукти с дефекти констатирани след извършване на покупката са за сметка на клиента.

Копие от документа за покупка изпратен с клиентската поръчка задължително следва да съпровожда  всички продукти, по-които следва да се извърши замяна или възстановяване стойността на клиента.

Процедура за информиране на Интро Лайт ООД при технически дефект на закупени продукт или продукти.

Изпратете ни и-мейл на [email protected] със следната информация:

         - Име и Фамилия на лицето извършило поръчката

         - Номер на поръчката

         - Адрес

         - И-мейл адрес за връзка

         - Телефонен номер за връзка

         - Брой продукти, които искате да върнете

         - Артикулен номер на продукта или продуктите (ако е наличен)

         - Посочете вашето желание: възстановяване на стойността или замяна

         - Описание на проблема (за по-голяма точност можете да ни изпратите снимка на проблема)

Моля изчакайте в рамките на 48 часа наш служител да се свърже с вас.

След получаване от Интро Лайт ООД на горе посочената информация нашият екип ще Ви предложи най-добрият за вас начин за разрешаване на възникналия проблем.

При възникване на технически проблем или дефект клиентът има право на една от следните опции:

         - Интро Лайт ООД да отстрани възникналия технически проблем в срок до 30 дни

         - Интро Лайт ООД да изпрати резервна част или части ако е приложимо

         - Ако по-горните две опции не са приложими Интро Лайт ООД да предложи на клиента замяна или възстановяване стойността на продукта или продуктите  

Моля обърнете внимание, че ако Интро Лайт ООД поиска да изпратите на посочен адрес продуктът или продуктите с констатиран технически отказ или дефект за сервизен ремонт следва да го направите в оригинална опаковка, в която е доставен продукта с включена "Застраховка срещу увреждане при транспорт. Интро Лайт ООД няма и не носи отговорност ако върнатите продукт или продукти са доставени увредени при транспортирането им и са без сключена "Застраховка против уреждане при транспорт".

Адрес за връщане на продукти с установен технически отказ или дефект:

Варна

бул. "Трети март"

КООП Търговия, Склад 13

телефон: +359 882 694-704

 

След получаване от Интро Лайт ООД на продукта или продуктите с технически отказ или дефект същите ще бъда прегледани и тествани от нас. Око техническия отказ или дефект не може да бъде установен от нас съответният продукт ще бъде изпратен на съответният производител за инспектиране.

Ако техническия отказ или дефект е по вина на производителя ние от Интро Лайт ООД ще Ви предложим да изберете една от следните опции:

        - Замяна със същия нов продукт

        - Замяна с друг нов продукт

        - Възстановяване стойността на продукта

Ако се установи, че техническия отказ или дефект е в резултат на неправилен монтаж, неправилна употреба, проблем свързан с електрозахранването и всеки друг външен фактор, Интро Лайт ООД ще връща съответния продукт или продукти на клиента в срок от 30 дни. В този случай са възможни допълнителни транспортни разходи за сметка на клиента.

Моля обърнете внимание, че продукт или продукти с технически отказ или дефект следва да се изпращат на посоченият адрес само и единствено след потвърждение от страна на Интро Лайт ООД.

Защита на интелектуална и индустриална собственост

Цялото съдържанието, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, както и всички видове символи са изключителна собственост на Интро Лайт ООД.

Интро Лайт ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с www.introlight.bg без значение дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин. Всякакво Съдържание, до което Потребителят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието на сайта единствено и само за лични нетърговски цели, в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите общи условия. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие от Интро Лайт ООД, ако то касае стоките и услугите предлагани от него. Всяко използване на Съдържанието за други различни цели ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Интро Лайт ООД и Потребителят и за нарушаване на правата на интелектуална собственост. В този случай Интро Лайт ООД си запазва правото да потърси отговорността на Потребителят за това. Забранява се всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Интро Лайт ООД, ако то касае стоките и услугите представени в сайта www.introlight.bg,

Политика за защита на личните данни

Интро Лайт ООД (“Интро Лайт”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия електронен магазин: www.introlight.bg ( наричан още „Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Интро Лайт ООД.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на сайта с адрес www.introlight.bg, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Интро Лайт ООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте доброволно. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: [email protected]

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Интро Лайт ООД разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Интро Лайт ООД („Интро Лайт”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201098106, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас, на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. Варна, ул. "Коево" No 3, офис 8 Интро Лайт ООД

телефон: +359 882 694-704

e-mail: [email protected]

Длъжностно лице: Марина Йорданова

Категории лични данни, обработвани от Интро Лайт ООД

1. Интро Лайт ООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

а) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);

б) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

в) Финансова информация (банкова сметка и други);

г) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

д) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);

е) Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

2. Интро Лайт OOД може да обработва данни, изготвени и генерирани от Интро Лайт в процеса на предоставяне на услугите:

а) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

б) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;

в) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

г) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

д) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

е) Запис на глас - обаждания, направени през контактния телефон на Интро Лайт ООД;

ж) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от Интро Лайт ООД.

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Интро Лайт ООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4 Интро Лайт ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

Цели и правни основания за обработване на лични данни

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Интро Лайт ООД обработва данните Ви за следните цели:

- Идентифициране на клиент при сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас, разяснения за ползваните услуги, изпълнение на сключен договор.

- Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на пред договорна информация и проект на договор, управление на пред продажбени дейности;

- Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

- Администриране и отговор на клиентски оплаквания, запитвания, жалби, рекламации, връщане на суми и стоки, замяна на продукт; 

- Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.

- Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

- Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми, управление на събиранията на вземанията;

-  Гаранционно и сервизно обслужване;

- Обновяване на предложения към дилъри, споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;

- Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване, управление на плащанията;

2. В изпълнение на свои законови задължения, Интро Лайт ООД обработва данните Ви за следните цели:

- Издаване на фактури;  

- За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

- Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

- Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Интро Лайт ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

- Създаване и управление на личен профил в Сайта, техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

- Директен маркетинг на продукти и услуги;

- Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Интро Лайт ООД.

а) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

б) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

в) Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис);

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;

-  Лица, които по възлагане на Интро Лайт ООД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

- Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

- Лица, на които Интро Лайт ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас, лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Интро Лайт ООД обработват личните Ви данни от името на Интро Лайт;

- Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции и други;

- Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Срок на съхранение на личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Интро Лайт ООД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Интро Лайт ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

5. Данни от телефонните разговори се съхраняват до 360дни от провеждане на разговора.

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Интро Лайт ООД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: [email protected]

Имате право да поискате от Интро Лайт ООД:

- копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

- да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

- личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

- личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

- да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

- да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Интро Лайт ООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

- да възразите срещу обработването на личните си данни;

- да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

- да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Интро Лайт ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

3. Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: [email protected]

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Интро Лайт ООД и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Интро Лайт ООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Не предоставянето на такива данни възпрепятства възможността да сключим договор с Вас.

За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие не трябва да имате създаден профил в Сайта.

Как защитаваме данните Ви

Интро Лайт ООД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- Интро Лайт ООД е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

- достъпът на служителите на Интро Лайт ООД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Интро Лайт ООД е ограничен, в зависимост от задълженията им;

- Интро Лайт ООД е установила задължения за поверителност за своите служители;

- достъпът до офис оборудването на Интро Лайт ООД и компютрите на всеки служител е ограничено;

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;

- С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други;

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Интро Лайт ООД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Интро Лайт ООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Интро Лайт ООД ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Политика за употреба на „Бисквитки“ 

Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него при следващи посещения. Сайтът www.introlight.bg използва бисквитки с цел подобряване и улесняване на Вашето посещение. Не използваме бисквитки за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица.

Използваните бисквитки са както постоянни, така и временни (сесийни бисквитки). Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за срок не по-дълъг от 24 месеца. Използваме сесийни бисквитки, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте сложили артикул във Вашата кошница.

Може лесно да изтриете бисквитките от Вашия компютър или мобилно устройство, като използвате браузъра си. Инструкциите за работа и изтриване на бисквитки са дадени в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате бисквитки или да получавате известие всеки път, когато нова бисквитка се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате бисквитките, няма да можете да се възползвате от всички функции.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни за събиране на статистически данни в сбита форма чрез инструменти за анализ, като Google Analytics, GoogleAdwords и Facebook.

Как да управляваме и изтриваме бисквитките:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Opera

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Други

Интро Лайт ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Интро Лайт ООД си запазва правото по-всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Интор Лайт ООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. Интро Лайт ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Интро Лайт ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Интро Лайт ООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Интро лайт за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от не овластено лице.. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, Интро лайт има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на не постигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Варна, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Варненски районен съд или Варненски градски съд.