Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма СПИДИ АД. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки налични на склад в България са 3 работни дни, като сроковете за доставка на всички продукти налични на склад извън България се договарят допълнително.

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

  1. За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
  2. За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Интро Лайт и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Интро лайт и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Интро Лайт задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Цената на доставката е фиксирана.

При поръчка до 99.99 лв. с ДДС - цена за доставка 7.50 лв. с ДДС.

При поръчка от 100.00лв. до 199.99лв. с ДДС - цена за доставка 6.50 лв. с ДДС.

При поръчка от 200.00лв. с ДДС - безплатна доставка.

ВАЖНО!

Всички поръчки се доставят с включена застраховка срещу увреждане при транспортиране.

При доставка на пратката клиентът е длъжен да заплати пълната стойност на поръчката с включен транспорт, след което да я провери за увреждания.

При констатиране на увреждане клиентът е длъжен да попълни двустранен протокол за увреждане пред куриера извършил доставката и да му върне поръчката.

Претенции за увредена при транспорт поръчка без попълнен двустранен протокол и след полагане от страна на клиента на подпис пред куриера, че е получил пратката без възражения няма да бъдат удовлетворявани.

Интро Лайт ООД се задължава да изпрати повторно увредения/увредените при доставката продукт/продукти или ако клиентът не е съгласен да възстанови заплатената сума до 3 работни дни след получаване на двустранният протокол за увредена пратка от страна на Спиди АД.