АРХИТЕКТУРНО И ГРАДИНСКО-ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ – ИНТЕРЕСНИ ПОХВАТИ

АРХИТЕКТУРНО ОСВЕТЛЕНИЕ: ИНТЕРЕСНИ ТЕХНИКИ И КОНЦЕПЦИИ

Създаването и проектирането на архитектурно осветление на сградите е фино изкуство, което позволява ефективно да изпъкнат определени елементи от обекта, деликатно да се прикрият други и да се постигнат просто фантастични ефекти. Нощната картина, създадена от осветена с осветителни тела фасада и прилежащата ѝ площ, е неповторима и уникална.

НАПРАВЛЕНИЯ НА АРХИТЕКТУРНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

B архитектурното осветление се открояват няколко основни направления:

 • осветление на градски сгради (осветителни тела за фасади);
 • осветление на статуи, паметници и малки архитектурни форми;
 • осветление на извънградски къщи (фасаден плафон).

ПОХВАТИ ЗА АРХИТЕКТУРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Основни техники на осветяване при архитектурното осветление:

 • Общо осветление, което позволява да се открои обекта. Прилага се за самостоятелни малки обекти, например паметници. Създава се с помощта на мощни осветителни тела от прожекторен тип.


 • Локално осветление, отделящо отделни елементи от фасадите. Може да се комбинира c общо осветление. Създава се с помощта на осветителни тела с малка и средна мощност. Това е най-универсалният вариант. Използват го за осветяване на най-различни обекти, независимо от тяхното местоположение. Изисква минимални енергийни разходи.


 • Осветление на фасади. Този прийом се използва за сгради със солидно фасадно остъкление. Осветлението се инсталира вътре и се насочва към прозореца. При това може да се постигне и статичен, и динамичен ефект.


 • Светлинна графика. B този случай фасадата се използва като фон, на който чрез светлината се създават изображения. За такова осветление се използват лампи cъс специална оптична система.


 • Фоново осветление. Обектът се откроява на фона на осветения заден план. Този метод е подходящ, ако става въпрос за сграда c колонада.


 • Контурно осветление. Създава се с помощта на линейни осветителни тела: гъвкав неон или led линии, монтирани в контура на сградата.


 • Цветодинамика. Осветителните тела променят нюансите и интензивността на светлината.

При създаването на проект на архитектурно осветление могат да се ползват и дизайнерско осветление или луксозни осветителни тела. Но преди всичко трябва да се вземат предвид предназначението на обекта, местоположението му и околната среда. Например, създаването на твърде ярка осветеност на фасадата на сграда с изглед към жилищни обекти, ще предизвика недоволството на живущите. Осветяване на сив монолитен паметник с разноцветни прожектори през нощта ще изглежда нелепо. Идеалното архитектурно осветление предполага, че светлинните устройства върху фасадата изобщо не бива да се забелязват.

КАК ДА НАПРАВИМ ГРАДИНСКО-ПАРКОВОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НАИСТИНА ОРИГИНАЛНО

Осветителните тела, използвани за градинско осветление, се отличават не само по качеството на светлината, но и с естетичен дизайн.

Градинско-парковото осветление е важна част от ландшафтната архитектура, затова не бива да се разглежда отделно от основната си функция – да създаде положителни емоции в съответното място. От далечни времена градината се възприема от човека като място, сравнимо с идеален свят. Ето защо важен критерий за състоянието на една градина, парк е осветлението, което може да се превърне в мощен естетически стимул. И на практика едно обикновено осветление, способно да се бори c тъмнината, не е достатъчно. Много е важно градинско-парковото осветление да се възприема комфортно от човешкото око, създавайки всевъзможни ефекти.
Характерът на пресъздаваните светлинни сценарии трябва да се определя от общата стилистика, a също и индивидуалните характеристики на парка, градината, за да се подчертаят предимствата – растителност, архитектурни елементи, паркова зона, релеф.

ВАЖНИ НЮАНСИ

За да се създаде идеалната светлина в парка, градината не е достатъчно красиво подреждане на източниците на светлина на правилните места. Ландшафтното осветление може да бъде разделено на функционално, маркировъчно и декоративно.

 • Функционалното осветление осигурява необходимата светлина за нормалната работа на обекта. B обществените зони се спазват определени нормативни изисквания. B частната архитектура водещи са нуждите и начина на живот на клиента.


 • Декоративното градинско-парково осветление е необходимо, за да се подчертае красотата на растенията, да се откроят определени предмети, обекти, за създаване на различни цветови ефекти. Но естетическите качества не трябва да изключват практичността. Често естетически красиво осветително тяло не само прави акцент, но може и да заслепява, което не е твърде приятно и няма да окаже положително влияние на общото впечатление. Важно правило е, че светлината трябва да осветява, но не и да заслепява.


 • Маркировъчното осветление оказва посоката на движение, играе ролята на обозначаване на опасни зони, архитектурни зони, алеи, паркови пътеки.